За издаване на книга за правенето на Житния режим и други духовни проекти,свързани с Учението.